Laget.se

Vi i ShowDansGruppen använder oss av laget.se för att kommunicera med våra deltagare, föräldrar och för att föra närvaro vid de tillfällen vi ses.

Vi behöver alla elevers namn och personnummer för att kunna föra närvaro. Närvarostatistiken används och ligger till grund för att föreningen ska kunna söka bidrag.

 

För att få inloggningsuppgifter till laget.se behöver respektive ledare namn, email och personnummer för respektive dansare, samt föräldrars namn och mail till elever under 18 år.

När det är gjort får ni ett mail från laget.se med era inloggningsuppgifter.

Både elev och förälder kan ha egna inloggningsuppgifter.

Så gör du

Lämna in namn och email till din ledare.

 

När du har fått dina inloggningsuppgifter ber vi dig:

ange adress, kontaktperson och övriga personuppgifter under "Mina uppgifter".

 

Observera att elever som är registrerade i mer än en grupp återfinner all individuell information under respektive grupp. Under "Mina sidor" syns alla grupper du som elev finns registrerad i.

 

Medlemskap

 

 

Terminskostnaden är 400:-

Inbetalas till bankgiro 224-5199

Vid eventuella frågor kontakta

showdans@live.com

 

 

© 2016 IAwebDeveloper

All information från styrelse och ledare går ut via laget.se, även betalningsinformationen.