Om Oss

Välkommen till oss

Föreningen Showdansgruppen bildades 2002 och startade sin verksamhet i september samma år. Vid starten hade vi tre dansgrupper igång och verksamheten har stadigt ökat. Idag har vi 12 olika dansgrupper.

 

Intresset för föreningen har hela tiden varit stort och vårt medlemsantal har växt stadigt. Efterhand som intresset har ökat har vi försökt att starta fler grupper inom verksamheten. Vi är en ideell förening i Hässleholm och våra dansgrupper är öppna för barn och ungdomar i åldrarna 4 år och uppåt. Vår verksamhet är numera förlagd till danssalen på T4-skolan, men har tidigare varit förlagd till Allaktivitetssalen på Hässleholmsgården.

 

I maj månad avslutar vi alltid vår verksamhet med att ha en stor show i Kulturhusets Röda Salong. Alla våra grupper förutom introgrupperna medverkar då och visar upp vad de lärt sig under två terminer. Vår första show hade vi 2003. Då hade vi en föreställning klockan 18.00 och det blev fullsatt. Året efter bestämde vi oss för att satsa på två föreställningar och det har vi haft sedan dess. Vi har då haft en föreställning klockan 14.00 och en klockan 18.00.

 

Varje år deltar också föreningen i kommunens fritidsläger under två veckor i början på sommarlovet. Några av våra ledare ställer då upp och håller i dansverksamheten på lägret.

Läs mer om oss i recensioner här:

 

Medlemskap

 

 

Terminskostnaden är 400:-

Inbetalas till bankgiro 224-5199

Vid eventuella frågor kontakta

showdans@live.com

 

 

© 2016 IAwebDeveloper

All information från styrelse och ledare går ut via laget.se, även betalningsinformationen.